Ein Gwasanaethau

Mae’ch holl anghenion marchnata a chyfathrebu o dan un to

Cysylltiadau Cyhoeddus

Gall tîm medrus ac effeithiol Effective eich helpu â’r holl bethau hyn, gan lunio strategaeth Cysylltiadau Cyhoeddus sy’n gyson ag amcanion eich busnes a’ch brand, boed hynny’n golygu codi proffil, rheoli enw da neu beth bynnag y bônt.

Cyfathrebu mewn Argyfwng

Mae gan dîm Effective brofiad sylweddol o sut mae’r cyfryngau yn neilltuol yn gweithio yn ystod argyfwng.

Digidol

Gall ein tîm o arbenigwyr digidol eich helpu ym mhob maes o farchnata digidol, yn cynnwys marchnata drwy e-bost, cyfryngau cymdeithasol ac Optimeiddio Peiriannau Chwilio.

Ysgrifennu copi

Mae ein tîm mewnol profiadol o ysgrifenwyr copi yn gyfarwydd iawn â chynhyrchu cynnwys ysgrifenedig o ansawdd.

Fideo

Gallwn gofnodi a chynhyrchu cyfweliadau fideo cryno a gafaelgar sy’n berffaith ar gyfer eich gwefan a chyfryngau cymdeithasol.

Hyfforddiant

Darparwn weithdai mewn grwpiau a hyfforddiant un i un ar bob agwedd o Gysylltiadau Cyhoeddus a chyfathrebu digidol.

Methu â chanfod yr hyn rydych yn chwilio amdano?

Siaradwch â’n tîm o arbenigwyr, fe fyddwn yn falch o’ch helpu.