Marchnata drwy Fideo

Gwylir dros 100 miliwn awr o fideos bob un diwrnod ar Facebook – ac mae hynny cyn hyd yn oed meddwl am YouTube, Twitter, Instagram a Snapchat.  Mae cynnwys fideo wedi tyfu’n aruthrol ar gyfryngau cymdeithasol yn y blynyddoedd diwethaf, ac fe fydd y tueddiad hwnnw’n parhau.

Felly, sut y gall eich busnes ffynnu gyda fformat sydd wedi’i brofi ei fod yn gwella modd o gyrraedd a chysylltu â chynulleidfa o’i gymharu â chynnwys mwy traddodiadol os ydych yn brin o’r wybodaeth fewnol ac nad oes gennych anghenfil o gyllideb fawr?

Gall tîm Effective Communication eich helpu.

A oes gennych ddarn o ffilm fideo wrth law ac mae arnoch angen cymorth i’w droi i fod yn rhywbeth arbennig?  A oes arnoch angen fideo hyfforddiant mewnol, neu a oes gennych fideo ‘how-to’ yr hoffech ei rannu â’r byd?  Mae gennym sgiliau mewn saethu fideos byrion, syml a phroffesiynol ar gost fforddiadwy, ac felly pam na chysylltwch â ni heddiw i weld sut y gallwn helpu’ch cwmni i gamu i fyd y fideo.

Interested In Our Service? Let's Discuss!