Hyfforddiant

Hyfforddiant a Datblygiad

Rydym yn darparu gweithdai i grwpiau a hyfforddiant un i un ar bob agwedd o Gysylltiadau Cyhoeddus a chyfathrebu digidol.

A ydych yn newydd i’r maes digidol ac a oes arnoch eisiau cael yr hanfodion yn iawn? Ynteu a oes arnoch eisiau manteisio’n llawn ar yr offer sydd ar gael?  Gallwn ni eich helpu…

Mae ein holl sesiynau yn gyfan gwbl hyblyg, ac fe ellir eu darparu ar y safle neu oddi arno.

Dechreuwn drwy ganfod beth y mae arnoch eisiau’i gyflawni o’r hyfforddiant, ac fe grëwn sesiwn sy’n ateb eich holl gwestiynau (a mwy).  Dyma’r math o hyfforddiant y gallwn ei ddarparu…

Mathau o Hyfforddiant

Ymgynghori / Datblygu Strategaeth

Gweithiwn â’r sectorau preifat a chyhoeddus, fel ei gilydd, i ddiffinio ac i lunio strategaethau i allu cyfathrebu’n well â’u cynulleidfaoedd, gan ddefnyddio llwyfannau priodol.

Cyfryngau Cymdeithasol a Digidol

Efallai eich bod yn newydd i fyd cyfryngau cymdeithasol, neu wedi mynd ymlaen, naill ai’n bersonol neu’n broffesiynol. Gallwn ddarparu’r dulliau gweithredu gorau ichi, gan wneud ichi deimlo’n hyderus i fynd i’r afael â’ch ymgyrchoedd o ganlyniad.

Hyfforddiant ‘yn-y-maes’

Mae ein gweithdy sgiliau fideo ymarferol ar gyfer ffonau clyfar yn hynod boblogaidd, wrth inni ddangos ichi sut i saethu a golygu cynnwys fideo ar gyfer y we, a hynny mewn ffordd sy’n gost effeithiol.

Sut i Drin a Thrafod Argyfwng ar y Cyfryngau / Dosbarth Meistr

Wrth gwrs, nid oes ar neb eisiau argyfwng, ond mae’r pethau hyn digwydd. Ac yn amlach na pheidio, fe’ch bernir ar sut y gwnaethoch ymdrin â’r argyfwng hwnnw yn hytrach na’r argyfwng ei hun. Mae gan dîm EFFECTIVE brofiad sylweddol o sut mae’r cyfryngau, yn neilltuol, yn gweithio ac yn meddwl yn ystod argyfwng. Defnyddiwn yr wybodaeth hon i gynghori cleientiaid ynglŷn â sut i gynllunio a rheoli’r cyfathrebiadau sy’n ymwneud ag argyfwng, gan weithio i sicrhau y caiff eu henw da’i ddiogelu cystal â phosibl.

Mentora Uwch-swyddogion Gweithredol

Mae ein sesiynau un i un yn ddelfrydol ar gyfer y rheiny sy’n dymuno deall cyfryngau cymdeithasol a digidol i arbed amser, gan eich helpu i fonitro’ch brand ar-lein ac i’w weithredu o fewn strategaeth ehangach y sefydliad.

Interested In Our Service? Let's Discuss!