Marchnata drwy E-bost

Marchnata drwy E-bost

Mae e-bost yn dal yn ffordd wych i gyfathrebu â’ch cwsmeriaid a darpar gwsmeriaid. Os caiff ei wneud yn iawn, fe all e-siot gymell gwerthiant, helpu i ddatblygu cleientiaid hirdymor, codi ymwybyddiaeth o’ch busnes a denu pobl i’ch gwefan.

Canfyddwn fod yna gynifer o fusnesau yn y wlad sy’n meddu ar gronfeydd data e-bost mawr nad ydynt yn gwneud dim â nhw, ac maent yn gadael i’r cyfleoedd am fusnes fynd i’r gwellt. Ond ni ddylech!

Y peth bendigedig am yr e-bost syml yw ei amlbwrpasedd. Gyda thechnoleg tra chlyfar, fe allwn rannu’ch cronfeydd data yn grwpiau gwahanol, mireinio’r copi ac anfon eich e-siot allan ar wahanol adegau o’r dydd i wneud y mwyaf o ymgysylltu.

Hyd yn oed yn well, fe allwn ddarparu rhestr lawn o bob person sydd wedi clicio ar ddolen eich e-siot a thrwy hynny wybod pwy yw’ch cwsmeriaid mwyaf ffyddlon neu’ch darpar gwsmeriaid ac ewch ar eu trywydd.

Os oes gan eich busnes stori i’w rhannu neu gynnyrch neu wasanaeth i’w hyrwyddo, fe ddylai’r e-bost fod yn rhan fawr o’ch ymdrechion marchnata.

Cwestiynau Cyffredin ynglŷn â Marchnata drwy E-bost

Mae e-byst yn dal i fod yn un o’r ffyrdd gorau i gyrraedd eich cwsmeriaid.

Mae marchnata drwy e-bost yn caniatáu ichi gyrraedd eich cynulleidfa’n gyflym mewn ffordd amserol a chost-effeithiol.

Mae ymgyrchoedd e-bost yn gyfan gwbl olrhainadwy, sy’n caniatáu ichi weld mewn amser real pwy sydd wedi agor ac wedi ymateb i’ch cynnwys.

Mae ein hymgyrchoedd e-bost yn gyfan gwbl ymatebol ac wedi’u profi am sbam i wneud y defnydd gorau o gyfraddau cyflawni.

Rydym yn hollt-brofi A/Bpob ymgyrch e-bost newydd i sicrhau bod y negeseua a’r cynnwys mor berthnasol â phosibl i’r derbynnydd – mae gennym dîm o arbenigwyr cynnwys wrth law i helpu â hynny, hefyd.

Mae ein cyfraddau agored ond cystal â’r data sydd gennych, ac felly fe wnawn weithio’n agos â chi i sicrhau bod eich data yn ffres ac yn weithredol.

Bydd ein tîm o arbenigwyr ar y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) yn eich helpu i greu ymgyrchoedd marchnata drwy e-bost sy’n cydymffurfio â’r rheolau.  Yn y rhan fwyaf o achosion, mae’n ymwneud â sicrhau eich bod wedi casglu’r data’n gywir a bod gennych y caniatâd priodol ar gyfer sut mae arnoch eisiau defnyddio’r data.

Interested In Our Service? Let's Discuss!