Optimeiddio Peiriannau Chwilio

Mae peiriannau chwilio yn cymell mwy nag 80% o draffig gwefannau, gyda Google yn gyfrifol am y mwyafrif helaeth o hynny. Mae ymchwil hefyd yn awgrymu mai ond ychydig o bobl sy’n edrych y tu hwnt i dudalen gyntaf canlyniadau’u chwiliad, ac felly mae’n hanfodol bod eich cwmni ar frig neu’n agos at frig y rhestr ar gyfer yr allweddeiriau a ddewisasoch.

Mae Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO) yn ymwneud â chynnwys ysgrifenedig o ansawdd uchel a anelir at y gynulleidfa gywir. Yr hyn y mae arnoch ei angen yw gwefan sy’n dda am ddefnyddio peiriannau chwilio, gydag allweddeiriau wedi’u gweu’n ddeheuig i’r tudalennau, gan hefyd sicrhau bod y cynnwys yn hawdd ei ddarllen ac yn cael ei fwynhau gan eich cynulleidfa darged.

Os ydych yn datblygu strategaeth Optimeiddio Peiriannau Chwilio am y tro cyntaf, fe all fod yn her gwybod ymhle i ddechrau, ac fe allwch dreulio llawer o arian heb ddim i’w ddangos am hynny.

Yn Effective, gweithiwn gyda chi i ddeall yr hyn y mae arnoch eisiau’i gyflawni yn y pen draw o Optimeiddio Peiriannau Chwilio.

Ein hymagwedd o ran strategaeth Optimeiddio Peiriannau Chwilio:

  • Canfyddwn gennych pa allweddeiriau ac ymadroddion y credwch chi y mae arnoch eisiau lleoli ar eu cyfer;
  • Gwnawn ymchwil allweddeiriau a darparwn restr ichi o allweddeiriau y mae pobl yn chwilio amdanynt, yn cynnwys nifer chwiliadau misol a sgôr anhawster;
  • Unwaith y cytunwn, fe allwn hidlo’r allweddeiriau hyn i mewn i gynlluniau presennol ar gyfer Cysylltiadau Cyhoeddus a chynnwys, neu greu strategaeth unswydd bwrpasol dim ond ar gyfer Optimeiddio Peiriannau Chwilio;
  • Gan ddefnyddio’n meddalwedd Optimeiddio Peiriannau Chwilio,sy’n arwain y maes mewn marchnata, rydym yn tudalen-raddio’ch gwefan ac yn gwneud dadansoddiad SERP i ganfod ei allu i leoli ar gyfer yr allweddeiriau hyn;
  • Gwnawn unrhyw newidiadau angenrheidiol ar safle i’ch gwefan i wella’ch perfformiad, megis newidiadau i deitlau tudalennau a meta-ddata, yn ogystal â chreu unrhyw gynnwys (blogiau, Cysylltiadau Cyhoeddus, ac yn y blaen) a all fod yn ofynnol.

  Byddwn hefyd yn cynghori ynglŷn ag unrhyw allweddeiriau enillfawr a all fod yn anodd eu canfod yn organig, a ph’un a ellir cyflawni’r safleoedd chwilio hyn gyda thalu fesul clic (hysbysebu drwy dalu fesul clic).

Cwestiynau Cyffredin – Dadansoddiad o Optimeiddio Peiriannau Chwilio

Credwn mewn creu cynnwys unigryw y bydd ar bobl eisiau’i ddarllen, eisiau ymwneud ag o a’i rannu.  O ran Optimeiddio Peiriannau Chwilio, fe fyddwn yn creu cynnwys ar ffurf blogiau a Chysylltiadau Cyhoeddus, ac yn ateb y cwestiynau y mae pobl yn chwilio yn daer amdanynt.  Ychwanegir y cynnwys hwn at eich gwefan i ddenu pobl sy’n gwneud chwiliadau a’r cyfryngau cymdeithasol.

Mae dadansoddiad tudalen canlyniadau peiriant chwilio (SERP) yn caniatáu inni weld sut mae’ch gwefan yn cymharu â’r 10 canlyniad uchaf mewn peiriant chwilio am allweddair a ddewiswyd.  Mae hyn yn ein helpu i ddeall mor anodd y gall hi fod i leoli allweddair a ddewiswyd yn erbyn eich cystadleuwyr.

Mae hysbysebu drwy dalu fesul clic (PPC) yn ddull hysbysebu digidol sy’n caniatáu i hysbysebwyr (y chi) arddangos hysbysebion am swm penodol.  Byddwch ond yn talu pan fo rhywun yn clicio ar eich hysbysebion.

Yn Effective, rydym wedi arfer â defnyddio Google Adwords a sianeli hysbysebu digidol eraill i gymell traffig ar y we.

Interested In Our Service? Let's Discuss!