Hanes

Mae Effective Communication, a sefydlwyd yn 2005 gan Alastair Milburn, a enillodd wobrau lawer fel cyn-olygydd y South Wales Echo a dirprwy olygydd y Western Mail, yn gwmni sydd yn wastad wedi bod â chysylltiadau rhagorol â’r cyfryngau wrth ei graidd.

Wrth gwrs, mae’n rhaid i unrhyw asiantaeth sy’n ymfalchïo mewn cysylltiadau â’r cyfryngau gael tîm o ysgrifenwyr ardderchog, a thros y blynyddoedd, mae Effective wedi cael llawer o gyn-newyddiadurwyr yn y tîm, yn drafftio copïau ardderchog ar gyfer eu cleientiaid ac yn rhannu’u harbenigedd a’u cysylltiadau â’u cydweithwyr.

Roedd y flwyddyn y cyrhaeddodd Effective 10 oed yn flwyddyn fawr i’r cwmni, ac yn ogystal â chodi dros £10,000 i’r elusen sy’n gleient, Ymchwil Canser Cymru, fe ddathlodd y cwmni ennill gwobr Tîm y Flwyddyn Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus Cymru am yr eilwaith, sy’n ddigynsail.

Ers hynny, mae Effective wedi llwyddo i atgyfnerthu’i enw da fel un o brif asiantaethau Cysylltiadau Cyhoeddus a chyfathrebu dwyieithog Cymru.  Mewn byd sy’n newid yn barhaus, mae Effective yn ymfalchïo mewn bod yn hollol gyfoes â datblygiadau mewn diwydiant ac mewn cynnig y datrysiadau diweddaraf i gleientiaid.

A hithau’n asiantaeth sydd wedi’i gwreiddio’n gadarn yng Nghymru, mae Effective hefyd  wedi gweithio â rhai o frandiau mwyaf y Deyrnas Unedig, yn cynnwys Y Loteri Genedlaethol, Y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol a Costa.

Rydym yn creu ymgyrchoedd a chynnwys creadigol sy’n cymell sgyrsiau ac ymwybyddiaeth, sy’n codi proffil ac sy’n diogelu enw da.

Asiantaeth sy’n Ennill Gwobrau

Rydym yn dîm o arbenigwyr, a farnwyd yn ‘Wasanaeth Ymgynghori Cysylltiadau Cyhoeddus Rhagorol’ yng Nghymru gan Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus (CIPR) am gyfnod digynsail o ddwy flynedd yn olynol.

Ein Harbenigwyr Cysylltiadau Cyhoeddus a Digidol

Mae tîm Effective yn cydweithio i asio’r traddodiadol a’r newydd, gan ddefnyddio profiad ac arloesedd i greu ymgyrchoedd a strategaethau llwyddiannus sy’n manteisio hyd yr eithaf ar bob sianel berthnasol ac effeithiol.

Dowch i adnabod ein tîm o arbenigwyr Cysylltiadau Cyhoeddus a digidol sydd wedi ennill gwobrau.